رنگ خدا

خدایا به کدامین وصف تورا بخوانم ...

مرا آفریدی در کنارم زندگی همچون رودی در حال گذر آدمیان مست احساس های غریب خود وجودی بزرگ به من دادی و گفتی اسباب بزرگی را برای خود برگزین و من در زندگی به دنبال کمال حرکت کردم ولی ناگهان خود را پر از احساس یافتم احساس های به رنگ خودت ولی دیدم گم شده ام ...دوست دارم محو در احساست شوم و بر آنچه زیباست رنگ تو  گیرم و محو تو گردم...   مرا مست خود گردان ... مرا دریاب... 

/ 2 نظر / 20 بازدید
mirror

سلام خيلي ها دوست دارند که با هزينه اي اندک بتوانند تغييري متفاوت و جذاب در خانه خود ايجاد کننند.شما هم همينطور؟ پس حتما حتما يه سري به سايت من بزن و خودت قضاوت کن.اگر هم دوست داشتي تبادل لينک داشته باشيم...منتظرم

دختر بد

این روزا بیشتر به خدا نزدیک شدم.