رمضان ماه عروج به آسمان با دلهایمان

رمضان ماه عروج به آسمان با دلهایمان 

عکس و تصویر خدایا شکر که ماه رمضان امسال هم فرصت دادیمون.

خدایا آمده ام با دستان خالی با دلی چرکین از گناه با نفسی گم گشته در دنیا و هوای قالب ،خدایا یاریم کن درکی درست از بندگیم بیابم رمضان امسال هم آمد ممنونم خداجون که فرصتی دیگه به این بنده گناهکارت دادی و منو به ضیافت خودت راه دادی کمکم کن و توفیقم بده بتونم از این ماه در جهت اصلاح نفسم بهره ببرم و به تو نزدیکتر شوم ...

خدایا مرا به دریای خودت متصل گردان مرا از دنیا و همه زیبایهایش با متصل شدن به خودت رهای ده و بال پروازم عنایت بفرما... زمین برایم کوچک است سینه ام تنگ است دلم پرواز میخواهد...قبل از اینکه رنگ دنیا بگیرم و بالهایم چیده شود و  فریب دنیای ناچیز زمینیان را بخورم و طوفانها مرا نابود کنندو به این زندگی تکراری و پست تن در دهم...

/ 0 نظر / 21 بازدید