معرفى حضرت ولى عصر (عج )

معرفى حضرت ولى عصر (عج )
امام بعد از ابى محمد علیه السلام ، پسر والاگهر اوست که مسمى به اسم مبارک رسول خدا صلى الله علیه وآله و مکنى به کنیه طیبه او است . و وانگذاشت پدر بزرگوارش فرزندى به حست ظاهر و باطن به غیر از آن حضرت . و واگذاشت او را در حالتى که غایب و مستتر بود
همچنان که در پیش ذکر شد. و مولد شریف آن حضرت نیمه شعبان بود از سال دویست و پنجاه و پنجم . مادر معجز پرورش ام ولدى بود که او را نرجس مى گفتند، و سن مبارکش در وقت وفات پدر بزرگوار خود پنج سال بود و در آن سن ، الله تعالى به او داده بود حکمت و فصل خطاب را، و او را آیتى ساخته بود از براى عالمیان ، همچنان که یحیى علیه السلام را در سن کودکى حکمت داد، و او را در حال طفولیت ظاهره آیت و حجت ساخت ، همچنان که عیسى بن مریم علیه السلام را در گهواره پیغمبر کرد.
و به تحقیق که نص بر آن حضرت در ملت اسلام پیرایه سبقت یافته بود از نبى هدى صلى الله علیه وآله و بعد از آن امیرالمؤمنین على بن ابى طالب علیه السلام و پدر بزرگوارش نزد کسانى که محل وثوق و از خاصان شیعه او بودند، نص بر آن حضرت به امامت ، و اشاره به او به خلافت مى فرموده . و پیش از آن که آفتاب جهانتاب وجود لازم السعودش روشنى بخش عرصه امکان شود، خبر در باب غیبت آن سرور ثابت و به دولت او قبل از غیبت مستفیض و متواتر بود. و اوست صاحب سیف از جمله ائمه هدى علیه السلام و قائم به حق و منتظر از براى دولت ایمان .
و او پیش از قیام و ظهور دو غیبت است که یکى اطوال از دیگرى است ، همچنانکه در اخبار بسیار وارد شده ، امام غیبت صغرى که آنرا غیبت صغرى گویند پس از وقت ولادت لازم السعادت است تا انقطاع سفارت و رسالت میانه او و شیعیان او، و سفراء به وفات معدوم شدند. و اما غیبت طولى که آنرا غیبت کبرى گویند، پس آن بعد از غیبت اولى است و در آخر غیبت کبرى قیام خواهر فرمود با سیف ، قال الله عزوجل : و نرید ان نمن على الذین استضعفوا الایه ، و قال سبحانه و تعالى : و لقد کتبنا فى الزبور... الایه .
و رسول خدا صلى الله علیه وآله فرموده است که : هرگز منقضى نخواهد شد ایام و لیالى تا این که مبعوث سازد الله تعالى مردى از اهل بیت مرا که اسمش با اسم من موافق باشد، پر میکند زمین را از عدل و داد همچنان که پر شده است از ستم و جور و بیداد.
و باز از جناب مستطاب نبوى صلى الله علیه وآله مروى است که مى فرماید: اگر باقى نماند دنیا مگر یک روز، البته دراز مى کند الله تعالى آن روز را تا این که بر انگیزد در آن روز مردى از اولاد مرا که اسمش همچو اسم من باشد، پر مى کند دنیا را زا عدل و قسط همچنانکه پر است از ظلم و جور. انتهى .
راقم گوید: چند کتابى از مخطوط و مطبوع از شیخ مفید قدس سره که در تصرف این حقیر است پنج رساله در اثبات حجت و امامت و غیبت حضرت امام منتظر علیه السلام است ، از آن جمله است رساله اى در جواب سوال ماالسبب الموجب لاستتار الامام و غیبته ، و دیگر الفصول العشره فى الغیبه ، و دیگر ماالدلیل على وجود الامام صاحب الغیبه ، علاوه این که در کتاب ارشاد یاد شده چند فصل در امور مذکوره بحث کرده است و علاوه بر دلائل عقیله ، نصوص نقلیه نیز روایت کرده است .(1057)
873- قلب عالم امکان
قلى عالم امکان و امام الکل فى الکل امروز ولى الله الاعظم ، قائم آل محمد صلى الله علیه وآله ، حجه بن الحسن العسکرى مهدى عجل الله تعالى فرجه الشریف است .

آن شاخ گل از چه هست پنهان زچمن
از فیض وجود اوست عالم گلشن
خورشید اگر چه هست در ابر نهان
از نور ویست باز عالم روشن (1058

/ 0 نظر / 16 بازدید