آثار و پیامدهای لقمه حرام

آثار و پیامدهای لقمه حرام

کلمات کلیدی ماشینی: 
لقمه حرام، ور، حرام، اثر و پیامد لقمه حرام، قلب، مال حرام، خوردن لقمه حرام،

 

1. لقمه حرام، تاریکی قلب و دل می آورد

علت اینکه انسان لازم است از خوردن مال حرام اجتناب کند، این است که حرام، قلب را تاریک می کند و بصیرتش را از بین می برد؛ ولی خوردن حلال سبب روشنایی و بیناییِ دل می شود و تاریکی یا روشنایی دل از اعتقاد قلبی پدید می آید نه از مالی که انسان به حرام یا حلال بودنش معتقد است.

2. لقمه حرام، باعث عدم استجابت دعا می شود

وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله از حریص بر دنیا یاد می کرد، می فرمود: چه بسیار آدم ژولیده موی، خاک آلوده و دورافتاده در سفرها که طعام و لباسش حرام و خوراکش حرام است و دست هایش را بلند می کند و یارب یارب می گوید. پس کجای آن دعا مستجاب می شود.

3. لقمه حرام، عدم قبولی نماز را در پی دارد

غزالی گوید: ...ابن عباس می گوید: خداوند نماز کسی را که در شکمش مال حرام باشد، قبول نمی کند.

چنین گویند که هر که یک لقمه حرام خورد، چهل روز، تیر دعای او بر نشانه اجابت نرسد.

4. لقمه حرام، آتش دوزخ را به همراه دارد

[پیامبر صلی الله علیه و آله ] فرمود: هر گوشتی که از حرام بروید، آتش او را سزاوارتر است.

5. لقمه حرام، مانع رسیدن به سعادت و توفیق می شود

 

(از صفات رذیله متعلقه به قوّه شهویه) مال حرام خوردن و از آن اجتناب نکردن است و آن از نتایج حبّ دنیا و حرص بر آن است و از اشدّ مهلکات و اعظم موانع وصول به سعادت است.

بیشتر کسانی که به هلاکت رسیده اند، سببش آن بوده و اکثر مردم که از فیوضات و سعادات محروم مانده اند، به واسطه آن شدی. سدّی از این محکم تر در راه توفیق نیست و پرده ای از این مانع تر بر چهره تأیید نه و کسی که تأمل کند، می داند که خوردن حرام، اعظم حجابی است بندگان را از وصول به درجه ابرار و قوی تر مانعی است از اتصال به عالم انوار. سراچه دل را از آن، تیرگی و ظلمات و خباثت و غفلت حاصل و نفس انسانی به واسطه آن به اسفل درکاتِ هلاکت و ضلالت واصل می گردد.

6. لقمه حرام، باعث عدم قبولی واجبات و مستحبات است

ازحضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که در بیت المقدس فرشته ای هست که هر شب ندا می کند که هر که بخورد چیزی را که حرام باشد، خدا از او نه قبول می فرماید سنّتی را و نه واجبی را.

7. لقمه حرام، باعث گلایه زن و فرزند در روز قیامت است

وارد شده است که زن و فرزندان آدمی در روز قیامت به او می آویزند و او را در موقف حضور پروردگار باز می دارند و می گویند: پروردگارا! حق ما را از این شخص بستان. به درستی که ما جاهل به احکام شریعت بودیم و او ما را تعلیم نکرد و غذای حرام به ما خورانید و ما عالم به آن نبودیم.

8. لقمه حرام، درد و رنج جسمی می آورد

ابوالقاسم جعفربن احمدالرازی گوید: ابوالخیر عَسقلانی را ماهی آرزوی همی آمد به چندین سال، چون از جایی پدیدار آمد حلال، دست فرا کرد تا بخورد. استخوانی از استخوان های ماهی به انگشت وی فرا شد؛ بدان سبب دست از وی بداشت. گفت: یارب! کسی دست به شهوتِ حلال دراز کند، چنین کنی. آنکه دست به شهوت حرام دراز کند، با وی چه کنی.

9. لقمه حرام، در اولاد اثر سوء دارد

از قصّه پر غصّه آدم که گندم بهشت خورد، حکایت قابیل که می گویند نطفه وجود او از آن گندم بسته بود، به عبرتی برگیر؛ خاصیّت دو دانه گندم منهیّ مباح بهشت که آن باشد، خاصیت چرب و شیرین مهملات حرام و شبهه دار دنیا چه خواهد بود و بدان که تأثیر غذا در نطفه از قبیل تأثیر ساعت و حالت مرد و زن و اثر ترک ذکر حق در زمان جماع خواهد بود که به سر حدّ الجاء و اجبار نرسد و لهذا آن شخص مکلّف می باشد و تصحیح نیّت و قوّت تدبیر خود مناز و با قوت لایموت بساز که ضرر طعام دغدغه دار بدان از آن منفک نمی شود.

10. لقمه حرام، روزه را باطل می کند

غیبت و دروغ و بهتان و قوت حرام، روزه باطل کند به دلیل قرآن؛ قال اللّه تعالی: «سَمّاعُونَ لِلْکَذِبِ أکّالُونَ لِلسُّحْتِ.» دروغ و خوردن حرام، حق تعالی به یکدیگر مقرون کرده است.

در خبر است که دو زن در عهد رسول صلی الله علیه و آله به روزه بودند. در آخر روز گرسنگی ایشان را چنان به رنج آورد که نزدیک بود، هلاک شوند. دستوری خواستند از رسول صلی الله علیه و آله که روزه بگشایند. رسول صلی الله علیه و آله دستوری داد. چون روزه بگشادند، قدحی بدیشان فرستاد و ایشان را فرمود: قی کنید در این قدح. به هر دُوان، قدح پر از خون تازه و گوشت تازه کردند، مردمان شگفت بماندند. رسول صلی الله علیه و آله گفت: عجب مدارید از این حال که ایشان از رزق حلال به روزه بوده اند و به رزق حرام روزه بگشادند.

12. لقمه حرام، درهای حکمت را بر دل می بندد

در حدیث است که هر کس طعامی را از روی شهوت و خواهش نفس (نه از روی نیاز بدن) بخورد، خداوند، حکمت را بر دل او حرام فرماید.

13. لقمه حرام، دین را تباه می کند

چند مال شبهه ناک آری به کف؟ تا که باشی نرمْپوش و خوش علف عاقبت سازد تو را از دین بری این خودآرایی و این تن پروری لقمه کآید از طریق مشتبه خاک خور خاک و بر آن دندان منه کان تو را در راه دین مغبون کند نور عرفان از دلت بیرون کند لقمه نانی که باشد شبهه ناک در حریم کعبه، ابراهیم پاک گر، به دست خود فشاندی تخم آن ور به گاو چرخ کردی شخم آن ور مه نو در حصارش داس کرد ور به سنگ کعبه اش دستاس کرد ور به آب زمزمش کردی عجین مریم آیین پیکری از حور عین ور بخواندی بر خمیرش بی عدد فاتحه با قل هو اللّه احد ور بود از شاخ طوبی آتشش ور شدی روح الامین هیزم کشش ور تو بر خوانی هزاران بسمله بر سر آن لقمه پر ولوله عاقبت، خاصیتش ظاهر شود نفس از آن لقمه تو را قاهر شود در ره طاعت، تو را بی جان کند خانه دین تو را ویران کند درد دینت گر بود ای مرد راه چاره خود کن که دینت شد تباه

 

پیام های متن

1. حرام خواری، قلب و دل انسان را تاریک می کند.

2. دعای کسی که لقمه حرام می خورد، مستجاب نمی شود.

3. طاعات و عباداتِ کسی که لقم حرام می خورد، قبول نمی شود.

4. خوردن لقمه حرام، آثار منفی درزندگی دنیایی و اخروی انسان دارد.

5. خوردن لقمه حرام، دینداری را تباه می کند.

6. هر گوشتی که از حرام بروید، آتش جهنم برای او سزاوارتر است.

/ 2 نظر / 281 بازدید
sara

سلام وبلاگ شما را ديدم قالب ومطالب قشنگي داشت براي افزايش بازديد وبلاگت مي توني به آدرس زير ثبتش کني تا منم بتونم هر روز بهت سر بزنم محلي که وبلاگتو ثبت مي کني بزرگترين دايرکتوري وبلاگ نويسان است و فوق العاده پر بازديد.