فاجعه آخرالزمان

عن النبی (ص) أنه قال: «یأتی على الناس زمان الصابر منهم على دینه کالقابض على الجمرة ؛(1) رسول خدا فرمود: زمانی بر مردم می آید که ماندن بر دین حق مانند نگه داشتن گلوله آتش در دست است» .
در روایت دیگر ایشان در وصف برادران آخر الزمانی خود می فرماید:
«لأحدهم أشد بقیة على دینه من خرط القتاد فی اللیلة الظلماء أو کالقابض على جمر الغضا ؛ (2) هر یک از آنان بر دین خود باقی است با این که باقی ماندن بر دین سخت تر از زدن تیغ درخت با دست و صاف کردن آن و از نگه داشتن آتش درخت های سخت (که آتششان دوام زیاد دارد) ، در دست است.

این فیلم را حتما ببینید...


/ 0 نظر / 33 بازدید